TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

        Anasınıflarımız da uyguladığımız Türkçe Dil Etkinlikleri programı, birbirleri ile yakından ilintili dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerileri alanlarında öğrencilerimize zengin ve farklı deneyimler sunar. Özenle hazırladığımız Türkçe Dil Etkinlikleri programımız öğrencilerimizin okuma ve yazmaya ilişkin ön hazırlıklarını, öğrenme stillerini, ilgilerini, motivasyonlarını, olgunluk düzeylerini dikkate alır. Programda dikkatli bir şekilde yapılandırılarak yer verilen etkinlikler, öğrencilerimizin okuma ve yazma alanındaki gelişimlerini onlara herhangi bir baskı uygulamadan destekler.

       Okuma ve yazma alanındaki çalışmalar, alfabemizdeki sesler başlayan varlıklar ve onların görselleriyle eşleştirilerek başlar. Bu bağlamda gerçekleştirilen kurgulu kompozisyonlu bedensel kinestetik, dokunsal oyunlarla ve istasyon çalışmaları ile öğrencilerimiz okuma ve yazma için gerekli olan ön hazırlıkları fazlasıyla yerine getirirler. Eğitim öğretim yılı sonunda anasınıfı öğrencilerimiz okur olurlar. Eş zamanlı yürütülen yazma çalışmaları aracılığıyla da öğrencilerimiz formal bitişik eğik yazı yazmaya hazır hale gelirler.