Yarım Gün İngilizce Eğitimi

         5-6 YAŞ Grubu  öğrencilerimize sunduğumuz yarım gün İngilizce programımız dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine odaklıdır.

Yarım gün İngilizce Eğitim Programı dilin doğal süreçte edinilmesi temeline dayanmaktadır. Yapılandırılmış ve kurallara bağlı dil öğretiminin aksine yarım gün İngilizce eğitim felsefemizde öğrencilerimize ana dil edinim süreci yaşatılmakta ve bu şekilde dilin kalıcılığı sağlanmaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. Öğrenmeyi Destekleyici İngilizceye İlgiyi Uyandıran Materyallerle Zenginleştirilmiş  Ortamda , bilişim teknolojilerinden ( Akıllı tahta, Tepegöz ve Bilgisayar destekli eğitim) de yararlanıp,  kelime, kavram, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler  şarkılar, tekerlemeler, grup çalışmaları, oyunlar, hikaye anlatımı, dramatizasyon gibi iletişimsel teknikler aracılığıyla sürece tüm duyu organlarıyla katılmaları sağlatılıp pozitif deneyimlerle yaşatılarak yabancı dil altyapısı oluşturmaktır.

        4 YAŞ ve OYUN GRUBU öğrencilerimize sunduğumuz İngilizce programı ise, oyun yolu ile eğlenerek İngilizcenin temel bilgilerini edinmeleri ve ikinci bir dil farkındalığı kazanmaları hedeflenmektedir. Programımız 4 yaş grubunda her gün iki etkinlik,  oyun grubunda ise her gün bir etkinlik saati olarak düzenlenmiştir.