GÖRSEL SANATLAR

        Anasınıflarımızda uygulanan görsel sanatlar programı, öğrencilerimize görsel sanatların altı öğesini eğlenceli ve onların sürece en üst düzeyde katılmalarını sağlayacak şekilde tanıtmak ve keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Çizgi, şekil, renk, değer, doku ve biçim öğrencilerimize tanıtmayı amaçladığımız görsel sanatlar öğeleridir. Bu tanıma ve keşif sürecinde öğrencilerimize ünlü ressamların sanat çalışmalarından örnekler de gösterilir. Anasınıfı öğrencilerimiz, kuru, sulu, guaj ve pastel tekniklerini kullanarak sanat ürünü ortaya çıkarırlar. Bu boya tekniklerinin yanısıra seramik ve heykel çalışmaları da gerçekleştirilir. Anasınıfı düzeyinde kullanılan farklı teknikler, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarırken küçük motor becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunmaktadır.