KAVRAM ÇALIŞMALARI

Anasınıflarımızda uygulanan kavram çalışmaları programı, öğrencilerimizin ileriki öğrenme yaşantılarında deneyim edecekleri Hayat Bilgisi dersine hazırlayıcı nitelikte özel hazırlanmış bir programdır. Çoklu Zeka Kuramının ve Öğrenme Stilleri Uygulamalarının ilkelerine uygun tekniklerle hazırlanmış öğrenme deneyimleri aracılığıyla öğrencilerimiz süreçlere daha etkin bir şekilde dahil olurlar. Böylece kavramları kalıcı bir şekilde öğrenirler.

Anasınıfı öğrencilerimiz kavram çalışmaları çerçevesinde; beş duyu, meslekler, taşıtlar, hayvanlar ve bitkiler, besinler, mevsimler, kıyafetler gibi konu alanlarında eşleştirme, benzer ve farklı olanı bulma, sıralama, büyük ve küçük, uzun kısa, yüksek alçak, ağır hafif, yeni eski, sağ sol, boş dolu, ön arka, içinde dışında, alt orta üst, önünde yanında arkasında, hareketli hareketsiz kavramlarını çalışırlar.