İlk Garaj nedir?

İlk Garaj, anasınıfında okuyan 5-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik özel geliştirilmiş bir “bilişim teknolojileri” eğitimleri sunan bir portaldır. Eğitimler, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Ekim 2013’te yayınladığı “Okul Öncesi Eğitimi Programı” kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

 

İlkgaraj.com portalında 5-6 yaş grubuna yönelik:

  • Elektronik ve Robot Eğitimi (68 etkinlik)
  • Algoritmik Düşünme ve Yarı Kodlama Eğitimi (25 etkinlik) bulunmaktadır.

Elektronik ve Robot Eğitimi ile okul öncesi çocuklarımızın yaş grubunun gelişim özelliklerine uygun materyaller içeren bir elektronik set kullanarak, konektör, LED, fotosensör, alarm, hoparlör, anahtar, ampul, müzik kutusu ve elektrik motoru gibi parçalardan oluşan elektronik devreler tasarlamaları hedeflenmektedir.

21 farklı parçadan oluşan çocuklarımıza özel elektronik setin bazı devre elemanları:

 

 

DETAY TAHTASI

 

PİL KUTUSU

 

ELEKTRİK MOTORU

 

6 BİRİMLİK KONNEKTÖR

 

Algoritmik Düşünme ve Yarı Kodlama Eğitimi ile okul öncesi çocuklarımızın, karşılaşılan bir problemi/sorunu veya gerçekleştirilmek istenilen bir amacı sistematik bir şekilde ele alma ve adım adım çözme bilgi ve becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

 

 

Yetişkinlerin iş dünyasında düşüncelerini düzenlemek ve diyagramlarla ifade etmek üzere kullandıkları Balık Kılçığı, Beyin Fırtınası ve Akış Şeması gibi araçları kullanarak çocuklarımız kendilerine sunulan bir probleme çözüm üretmek üzere öğretmenleri rehberliğinde işbirliği yapmaktadırlar.

Sözü geçen diyagramlar, problemin sunulması, analiz edilmesi, probleme yönelik alternatif çözümlerin listelenmesi ve en uygun çözümün planlanması gibi adımlar sırasında dijital ve gerçek eğitim materyalleri ile beraber işe koşulmaktadır.