.

    Felsefemiz; fiziksel ve ruhsal olarak güvenli ve besleyici bir ortam oluşturmak ve bu ortamda çok duyuya ve çoklu zekaya hitap ederek, çocuklarımızın doğal meraklarını geliştirme, keşfetme, hayal kurma, özgüvenli olma, birlikte ve bağımsız oynama gibi birçok becerisini açığa çıkarmaktır.