• Maya Çocuk logosu; kurumun misyon, vizyon, temel beceri ve değerlerini ön plana çıkaran bir tasarım anlayışı üzerinden geliştirilmiştir.
  • Amblem; çağdaş eğitim vizyonunun altını çizen iki simgenin sinerjisinden oluşmaktadır.
  • Çocuk figürü; gençliği ve dinamizmi temsil ederken, bir yandan da eğitimde hep daha iyiyi, daha yükseği hedefleme vizyonunu sembolize etmektedir.
  • M harfi ile oluşturulan tipografik form ise, kurumun isminden hareketle eğitimde kurumun yol göstericiliğini, rehberliğini ve liderliğini simgelemektedir.
  • Kırmızı renk ile canlılık ve dinamizmin yanı sıra; ataklık, azim ve kararlılık ifade edilmektedir.
  • Mor renk ise yaratıcılığın, hayal gücünün ve bilgeliğin rengi olarak çocuk figürü ile birlikte kullanılmıştır.