MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Anasınıflarımızda matematik günlük yaşamın içsel bir parçasıdır. Özel hazırlanan matematik müfredatımız, öğrencilerimizin matematiksel kavramları keşfetmelerine, ifade etmelerine, test etmelerine, tartışmalarına yardımcı olan materyallerin kullanımıyla öğrencilerimize eşsiz öğrenme deneyimleri sunar. Öğrencilerimiz, matematik derslerinde günlük yaşamdan nesneleri, cuisenaire rods adı verilen çubukları, unifix cubes adı verilen küpleri, geometri tahtalarını ve örüntü kalıplarını kullanırlar.

Anasınıfı öğrencilerimiz; sayılar, sayıları okuma ve yazma, bire bir eşleme, sınıflama, karşılaştırma, ölçme, geometri uzamsal perspektif alanlarında çalışırlar. Anasınıfı düzeyinde eşitlik, 10 içinde artma ve azalma işlemleri ile de tanışırlar. Bu işlemlerin yanısıra tahminde bulunma, bağlantı kurma, keşfetme, örüntü oluşturma ve örüntüler arasındaki ilişkileri bulma becerilerini de geliştirirler. Geliştirdikleri bu beceriler, sorun/problem çözme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları mantıksal ve esnek düşünme becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur.